lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WORLD TORIGA MAIN THEME
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
NEIBA NO CHIKARA
GIRIGIRI NO TATAKAI
JITSURYOKU HA ELITE
KAMI NO KUNI AFUTOKURATORU
BORDER SHUTSUGEKI
RANK SEN -HANGEKI-
NEIBA NO KYOUI