lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WORLD TORIGA MAIN THEME
RANK SEN -KAISHI-
MIRAI HE NO YAKUSOKU
RANK SEN -RIYUU-
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
RANK SEN -HANGEKI-
GEKISEN KAISHI
NEIBA NO KYOUI
BORDER JOUSOU BU
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
BORDER SHUTSUGEKI