lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
WORLD TORIGA MAIN THEME
NEIBA NO CHIKARA
JIBUN HE NO TOI
RANK SEN -SHIKOU-
RANK SEN -RANSEN-
WAKUSEI KOKKA NO KIDOU
TANOSHII HIBI
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
NEIBA TO NO TAIJI