lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Classmate
Ren'ai Circulation
Zatta Rutsubo
Shugendou
Jinchiku
Kekkai
Iroboke Neko
Shinsou no Reijou
Sanpo
Shin'iki
Uzu
Hanekawa Tsubasa no Baai
Gehou
Gaidan Kousetsu
Sengoku Nadeko no Baai
Hyouri
Oumagatoki
Kedamono
Kimi no Shiranai Monogatari
Jikai, Nadeko Snake