lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Sawari Neko
Gehou
Shin'iki
sugar sweet nightmare
Zatta Rutsubo
Gaidan Kousetsu
Hourousha
Zaregoto
Shianchuu
Kekkai
Senjougahara Hitagi no Baai
Ika, Kaisou
Suteki Meppou
Zutsuu
Dokuzetsu
Oumagatoki
Kannen
Hyouri
Kimi no Shiranai Monogatari
Kotoba no Bouryoku
Jikai, Tsubasa Cat