lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Shin'iki
Ren'ai Circulation
Zatta Rutsubo
Gaidan Kousetsu
Hyouri
Suteki Meppou
Oumagatoki
Date
"Koyomi-oniichan"
Ika, Kaisou
Jagirinawa
Douchou Tosetsu
Kimi no Shiranai Monogatari
Kotoba no Bouryoku
Jikai, Nadeko Snake