lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Sanpo
Shinsou no Reijou
ambivalent world
Zatta Rutsubo
Bakaloleet
Gaidan Kousetsu
Senjougahara Hitagi no Baai
Oumagatoki
Kedamono
"Senjougahara-senpai"
Ika, Kaisou
Hyouri
Hourousha
Kanbaru Suruga no Baai ~ Chakui
Shugendou
Shin'iki
Kimi no Shiranai Monogatari
Jikai, Suruga Monkey