lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Uzu
Kaerimichi
Zatta Rutsubo
Gaidan Kousetsu
First Touch
Hachikuji Mayoi no Baai
Nichiyoubi
Yokuchou
Senjougahara Hitagi no Baai
Shin'iki
Mayoi Ushi
Hyouri
Sappuukei
Jinchiku
Ika, Kaisou
"Tadaima, Kaerimashita"
Hoshizora
"Senjougahara, Tore"
Kimi no Shiranai Monogatari
Jikai, Mayoi Maimai