lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Bakemonogatari
Episodes
Detected Soundtracks
Sappuukei
staple stable
Kanbaru Suruga no Baai ~ Zenra
Zatta Rutsubo
Uzu
Suteki Meppou
Dokuzetsu
Gaidan Kousetsu
Kekkai
Shugendou
Gehou
Shin'iki
Jouka
Yokuchou
Omoshi Kani
Ika, Kaisou
"Senjougahara, Tore"
"Senjougahara-senpai"
Kimi no Shiranai Monogatari
Kotoba no Bouryoku