lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Mob Psycho 100 Season 2
Episodes
Detected Soundtracks
99.9 (TV EDIT)
Tense - Mob's heart beats faster
Rei Nouryokushatachi
Aka Rain VS Shinra Banshomaru
The love letter trap
Tsume no Hontou no Soshikiryoku
The Toshi Densetsu
Ikkakusenkin!
Nigerarenai Kyoufu
Kyoufu ni Tachimukau
Mob - Explosion of Emotions
The last job - Tsuchinoko
Semarikuru Baba
Easy-going tactics
Chou Nouryoku Batoru 1
Memo Sepia (TV EDIT)
Preview track - The next danger approaches!