lumien.net e-mail
What's this Anime Soundtrack?
Boku no Hero Academia Season 2
My Hero Academia Season 2
Episodes
Detected Soundtracks
Tsune ni Top wo Nerau Mono
Each Way
Sound of the Holidays
Endeavor no Chikara
Tori ni Iku!
Lure
Robo Inferno
Kimi no Chikara
Hidari wa Zettai Tsukawanee
Tartarus
Lunch Break Song
2 Heros
You Say Run
Overhaul
Katsuki and Izuku
Heikaishikiteki Jikai Yokoku