lumien.net
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
ERUGATESU KARA NO SHIKAKU
WORLD TORIGA MAIN THEME
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
RANK SEN -RIYUU-
HEIWA NA HIBI
GATE HASSEI -NEIBA SHUUGEKI-
JIBUN HE NO TOI
TAMA KOMA NO OYATSU
BORDER JOUSOU BU
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
100 BY TANOSHIMU!