lumien.net
What's this Anime Soundtrack?
World Trigger
Episodes
Detected Soundtracks
TAMA KOMA NO OYATSU
TANOSHII HIBI
RAIJIN MARU
KIZUNA
TAMA KOMA DE MUKAERU ASA
TAMA KOMA NO KYUUJITSU
GIRIGIRI NO TATAKAI
KIDO SHIREI NO OMOWAKU
TORIGA ON!!
GEKISEN KAISHI
TORI ON HEY SHOUKAN